БГ | EN

НАЧАЛОВажно: Уважаеми колеги, обектът "Ветеринарна Диагностична Лаборатория" променя местонахождението си на следния адрес: кв. Изток, ул. Пиер Дегейтър 10БВетеринарната лабораторна практика е изключително важна част от профилактичната и лечебна ветеринарномедицинска дейност. Всеки практикуващ лекар се сблъсква ежедневно с необходимостта от допълнителна информация, нужна за поставяне на максимално коректна диагноза, диференциране на заболявания, протичащи със сходна симптоматика, както и избор на подход и лекарствени средства при лечението на отделните случаи. Не по-малко е значението на клиничната лаборатория и в профилактиката на домашните любимци, особено при избора на най-подходящото профилактично лекарствено средство, който избор се базира на информацията за индивидуалния статус на всяко животно.

Ветеринарна Диагностична Лаборатория /ВетДиаЛаб/ е първата и единствена частна лаборатория, предимно с клинична насоченост, на територията на България. За момента лабораторията разполага с възможност за изработване на различни тестове, обхващащи паразитологични, дерматологични, инфекциозни и вътрешни заболявания. За всякакви по-специфични лабораторни тестове, които в момента не се извършват в България, ВетДиаЛаб ползва услугите на партньори в Германия.