БГ | EN

ПАРТНЬОРИ
» Инфекциозни параметри
» Показатели за възпалителен процес и пренатоварване
» Бактериология
» Микология
» Хематология
» Биохимия
» Програми за изследване в зависимост от клиничната картина
» Микотоксини
» Молекулярна биология (pcr)
» Превантивни изследвания, контрол на развоя, преценка на терапевтичния ефект, неспецифична клинична картина
» Други изследвания
» Храни за животни, фуражи, хранителни продуктиКуче
СЕРОЛОГИЯ (доказване на антитела)
Аденовирус (Инфекциозен хепатит)
Коронавирус (Гастроентерит)
Херпесвирус
Парвовирус
Морбиливирус (Гана)
Параинфлуенчен вирус
Лептоспири**
Бруцелоза (Brucella canis)
Борелии**
Хламидии**
Лайшмании Токсоплазмоза** (Toxoplasma gondii)
Ехинококи
Ehrlichia canis
Краста** (Sarcoptes)
Алергия (IgE)
ВИРУСОЛОГИЯ (доказване на антиген)
Парвовирус
Ротавирус**
Гана
Аденовирус
ПАРАЗИТОЛОГИЯ (доказване на антиген)
Бабезии
Дирофилария
Криптоспоридии**
Котка
СЕРОЛОГИЯ (доказване на антитела)
Инфекциозен перитонит (FIP)
Котешки имунодефицитен синдром (FIV)
Котешка Левкемия (FeLV)
Парвовирус
Ринотрахеит (FHV)
Калицивирус
Хламидии**
Бордетели
Токсоплазмоза** (Toxoplasma gondii)
Ехинококи
ВИРУСОЛОГИЯ (доказване на антиген)
Котешки имунодефицитен синдром (FIV)
Ротавирус**
Парвовирус
Котешка левкемия (FeLV)
ПАРАЗИТОЛОГИЯ (доказване на антиген)
Токсоплазмоза
Giardia lamblia**
Криптоспоридии**
Определяне на кръвна група
Птици
СЕРОЛОГИЯ (доказване на антитела)
Аденовирус (Egg-drop)
Бирнавирус (Гумборо)
Парамиксовирус (Нюкясълска болест)*
Херпесвирус (Ларинготрахеит)
Инфекциозна анемия по пилетата
Salmonella enteritidis
Salmonella typhimurium
Salmonella pullorum
Инфекциозен бронхит
Заразен енцефаломиелит (AEV)
Аденовирус (CELO)
Заразен ринотрахеит по птиците (Av. Pneumovirus)
Инфекциозен ларинготрахеит по птиците
Болестта на Марек
Инфлуенца А*
Птичи Реовирус
Avian leukosis virus
Ретикулоендотелиоза(REV)
Хламидии**
ВИРУСОЛОГИЯ (доказване на антиген)
Avian leukosis virus
Инфлуенца**
Кон
СЕРОЛОГИЯ (доказване на антитела)
Лентивирус (Инфекциозна анемия)*
Инфлуенца
Хламидии **
Борелии**
Лептоспири**
Конски Херпесвирус 1 (EHV1)
Конски Херпесвирус 4 (EHV4)
анализ на имуноглобулини
ВИРУСОЛОГИЯ (доказване на антиген)
Ротавирус**
Инфлуенца**
ПАРАЗИТОЛОГИЯ (доказване на антиген)
Бабезии
Криптоспоридии**
Говедо
СЕРОЛОГИЯ (доказване на антитела)
Говежди респираторно-синцитиален вирус(BRSV)**
Говежди херпесвирус- 1 ,BHV-1 (Заразен ринотрахеит)**
Говежди херпесвирус- 4, BHV-4**
Син език*
Пестивирус (Мукозна болест/ Вирусна диария)**
Параинфлуенца-3 (пневмония)**
Аденовирус (пневмония)**
Вирус на Ензоотичната левкоза по говедата**
Ку-треска (Coxiella burnetii)**
Brucella abortus*/**
Лептоспири**
Йерсиниоза (Yersinia enterocolitica)**
Паратуберкулоза(M.paratuberculosis)**
Хламидии**
Pasteurella multocida- Токсин**
Неоспора **
Mycoplasma bovis
Анализ на имуноглобулини
ВИРУСОЛОГИЯ (доказване на антиген)
Пестивирус (Мукозна болест/ Вирусна диария)**
Ротавирус**
Коронавирус**
ПАРАЗИТОЛОГИЯ (доказване на антиген)
Бабезии
Криптоспоридии**
Свиня
СЕРОЛОГИЯ (доказване на антитела)
Репродуктивен и респираторен синдром по свинете (PRRS)**
Класическа чума по свинете(КЧС)*/**
Болестта на Ауески (Херпесвирус)**
APP (Actinobacillus pleuropneumoniae)**
Mycoplasma hyopneumoniae**
Лептоспири**
Йерсиниоза (Yersinia enterocolitica)**
Инфлуенца **
Парвовирус**
Салмонели**
Хламидии**
Лавсонии**
Pasteurella multocida- Токсин **
Краста (Sarcoptes)**
Трансмисивен гастроенерит (ТГЕ)**
Бруцели*/**
Анализ на имуноглобулини
Свински Цирковирус-2 (PCV-2)
ВИРУСОЛОГИЯ (доказване на антиген)
Свински Цирковирус-2 (PCV-2)**
Репродуктивен и респираторен синдром по свинете- вирус (PRRSV)**
Ротавирус**
Инфлуенца **
ПАРАЗИТОЛОГИЯ (доказване на антиген)
Криптоспоридии **
Овца
СЕРОЛОГИЯ (доказване на антитела)
Меди-Висна**
Ку-треска (Coxiella burnetii)**
Brucella ovis*/**
Заразна агалаксия (Mycoplasma agalactiae)**
Хламидии**
Йерсиниоза (Yersinia pseudotuberculosis) **
ПАРАЗИТОЛОГИЯ (доказване на антиген)
Криптоспоридии **
Коза
СЕРОЛОГИЯ (доказване на антитела)
Артрит-енцефалит**
Ку-треска (Coxiella burnetii)**
Заразна агалаксия (Mycoplasma agalactiae) **
Хламидии **
Йерсиниоза (Yersinia pseudotuberculosis) **
ПАРАЗИТОЛОГИЯ (доказване на антиген)
Криптоспоридии **
Показатели за възпалителен процес и пренатоварване
Ендотоксин**
Анти- липид А, IgM/ IgG
Анти- ендотоксин IgM/ IgG
Хистамин**
Серотонин**
С- реактивен протеин**
Неоптерин**
Хаптоглобин**
Бактериология
Бактериологично изследване**
Антибиотикограма**
Хламидии**
Mycoplasma hyopneumoniae**
Mycoplasma hyorhinis**
Pasteurella multocida- Токсин **
Типизиране на Clostridium perfringens**
Helicobacter pylori**
Лавсонии (PCR)**
Брахиспири(PCR)**
APP (Actinobacillus pleuropneumoniae) ** PCR
Микология
гъби, дрожди**
Микотоксини**
Прототека
Хематология
Еритроцити**
Левкоцити**
Тромбоцити**
Ретикулоцити**
Еозинофили**
Хематокрит**
Хемоглобин**
Пълна кръвна картина(ПКК)**
Непълна кръвна картина**
Диференциална кръвна картина(ДКК)**
Биохимия електролити
Калций**
Желязо**
Калий**
Мед**
Магнезий**
Натрий**
Фосфати**
Цинк**
ЕНЗИМИ
Алкална фосфатаза**
Креатинкиназа**
Гама ГТ**
Глутаматдехидрогена-за**
ASAT / GOT**
ALAT / GTP**
LDH- Лактатдехидрогеназа**
Липаза**
СУБСТРАТИ
Албумин**
Билирубин**
Холестерин**
Общ белтък**
Глюкоза**
Урея**
Кето-тела**
Креатинин**
Лактат**
Триглицериди**
Свободни мастни киселини (NEFA; FFS)**
Програми за изследване в зависимост от клиничната картина
** Акредитация- за справка използвайте списъка на единичните параметри (по-горе)
АНЕМИЯ
Желязо
Мед
ПКК
Бабезии
Куче, Говедо: Лептоспири
Котка: FIV / FeLV
Кон: Инф. Анемия*
БАКТЕРИЕМИЯ/ СЕПСИС/ СЕПТИЧЕН ШОК
Ендотоксин
Бактериологично изследване(БИ)
Анти- липид А IgM/IgG
Анти- ендотоксин IgM/IgG
С- реактивен протеин
Общ белтък
Албумин
Триглицериди
Холестерин
ПРЕ- И ПОСТОПЕРАТИВ-НА РЕАКЦИЯ, СПЕЦ. ПРИ АБДОМИНАЛНА ХИРУРГИЯ
Ендотоксин
Анти- липид А IgM/IgG
Анти- ендотоксин IgM/IgG
С- реактивен протеин
Тромбоцити
Глюкоза
Урея
Алк. фосфатаза
Лактат
РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
    КУЧЕ
Параинфлуенчен вирус
Аденовирус
Гана
Херпесвирус
БИ:
    Bordetella
    Bronchiseptica ,
    Streptococcus spp. ,
    Pasteurella multocida ,
    Nocardia asteroides
    KOTKA
FIV
Котешка хрема: Калицивирус
Херпесвирус
Хламидии
БИ:
    Хламидии
    КОН
Инфлуенца
Ендотоксин
Хламидии
Хламидии
Конски Херпесвирус 1 (EHV1)
Конски Херпесвирус 4 (EHV4)
БИ:
    Инфлуенца
    ГОВЕДО
Говежди респираторно-синцитиален вирус(BRSV)
Говежди херпесвирус- 1(Заразен ринотрахеит)
Пестивирус (Мукозна болест/ Вирусна диария)
Параинфлуенца-3 (пневмония)
Аденовирус
Вируса на говеждата левкоза (BLV)
Хламидии
Mycoplasma bovis
БИ:
    P. multocida- токсин
    Хламидии
    Mycoplasma bovis
    СВИНЯ
БИ:
    Салмонели
    Болест на Ауески
    КЧС*
    PRRS
    Mycoplasma hyopneumoniae
    APP (Actinobacillus pleuropneumoniae)
    P. multocida- токсин (ELISA)
    Инфлуенца
    Хламидии
    Свински Цирковирус-2 (PCV-2)
    Инфлуенца
    M. hyopneumoniae
    M. hyopneumoniae (PCR)
    Mycoplasma hyorhinis
    Фумонизин (микотоксин)
    Свински Цирковирус-2 (PCV-2)
    PRRS- вирус
    P. multocida- токсин (PCR)
    APP (Actinobacillus pleuropneumoniae)
    Глесерова болест, Инфекциозен полисерозит и полиартрит (Haemophilus parasuis)
МИКОТОКСИНИ В ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ:
Афлатоксин**
Oхратоксин А**
Зеараленон**
Фумонизин**
Деоксиниваленол (DON)**
Т2- токсин**
Цитринин**
МИКОТОКСИНИ В БИОЛОГИЧЕН СУБСТРАТ:
Афлатоксин**
Oхратоксин А**
Зеараленон**
Деоксиниваленол (DON)**
Т2- токсин ( само мляко)**
МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ (PCR)
P. multocida- токсин**
APP (Actinobacillus pleuropneumoniae), възможно типизиране**
Свински Цирковирус-2 (PCV-2)**
Лавсонии**
PRRSV (EU / NA)**
Bordetella Bronchiseptica
Ротавирус**
Clostridien perfringens- типизиране**
Хламидии**
Brachyspira hyodysenteriae**
M. hypopneumoniae
M .paratuberculosis**
Haemophilus parasuis
Mycoplasma bovis
Превантивни изследвания, контрол на развоя, преценка на терапевтичния ефект, неспецифична клинична картина би**
Ендотоксин**
С- реактивен протеин**
Неопротеин**
Хаптоглобин**
ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Витамин А**
Витамин Е**
Бета- каротин**
Т4**
Микробиологично изследване на вода**
Хигиенни изследвания
Изпитване на дезинфекционни препарати
Диагностика на Легионели**
Изследване на мляко
Храни за животни, фуражи, хранителни продукти
Enterobacteriaceae**
Salmonella spp.**
Listeria spp.**
Ентерохеморагични
E.coli
E.coli**
Ендотоксин**
Стафилококов ентеротоксин
Bacillus ентеротоксини
Хистамин**
Серотонин**
Биотин
Микотоксини- проби от околна среда**
Дрожди/ Гъби**
Бактерии**
ПЪЛЕН АНАЛИЗ:
Смески за свине
Смески за говеда, коне и др.
Силажи
МИНЕРАЛНИ ВЕЩЕСТВА:
Ca, P, Na, Mg, K
МИКРОЕЛЕМЕНТИ:
Se
Mn, Fe, Cu, Zn, Mo
ТЕЖКИ МЕТАЛИ
Арсен, Живак
Кадмий, Олово
ЕДИНИЧНИ ПРАМЕТРИ
Сухо вещество
Сурова пепел
Сурови влакнини
Суров протеин
Сурови мазнини
Скорбяла
Захар